ASG-EUPOS Aktywna Sieć Geodezyjna

Opis projektu

Założony na obszarze Polski system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, którego jesteśmy wykonawcami stanowi kontynuację projektu ASG-PL i jest częścią projektu EUPOS obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej. ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS) jest systemem referencyjnym opartym o sieć naziemnych stacji odbierających sygnały satelitów GNSS PL i jest w całości oparty na odbiornikach GPS firmy TRIMBLE. Dystrybucja poprawek powierzchniowych RTK odbywała się w technologii VRS firmy Trimble.

Serwisy udostępnione w systemie ASG-EUPOS
W systemie ASG-EUPOS uruchomione zostały trzy serwisy udostępniania poprawek różnicowych:

  • NAWGEO
  • NAWGIS
  • KODGIS

serwis udostępniania także dane obserwacyjne i serwis obliczeń w postprocessingu:
  • POZGEOD
  • POZGEO
Serwisy NAWGEO, NAWGIS, KODGIS zapewniają udostępnianie użytkownikom poprawek różnicowych o wymaganej przez nich dokładności, dając możliwość wykonania pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym. Dostęp do danych obserwacyjnych ze stacji referencyjnych i modułu obliczeniowego systemu jest zapewniony przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych serwisów są dostępne na stronie projektu ASG-EUPOS:

http://www.asgeupos.pl


Sieciowe korekty różnicowe:
http://91.198.76.2:8080/

Korekty różnicowe z pojedyńczych stacji referencyjnych:
http://91.198.76.2:8082/
http://91.198.76.2:8083/
http://91.198.76.2:8084/
http://91.198.76.2:8085/

Efekty budowy systemu ASG-EUPOS
Wdrożenie systemu ASG-EUPOS umożliwia utrzymanie niezmiennego układu odniesienia przestrzennego, a przez to ujednolica procedury i poprawia bezpieczeństwo w ruchu lądowym, lotniczym i żegludze, usprawnia i unowocześnia techniki pomiarów geodezyjnych oraz racjonalizuje wydatki budżetu państwa na tworzenie systemów informacji geograficznej.

Projekt referencyjnego systemu nawigacyjnego EUPOS powstał w 2003r. W projekcie uczestniczy piętnaście krajów: Bułgaria, Bośnia Hercegowina, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia i Węgry. Planowane jest założenie 429 stacji referencyjnych połączonych poprzez narodowe centra zarządzające w jeden zunifikowany system pozycjonowania. Budowa systemu jest koordynowana przez Międzynarodowy Komitet Sterujący EUPOS w Berlinie. System EUPOS ma stanowić stabilny układ odniesień przestrzennych, który w przyszłości zastąpi istniejące osnowy geodezyjne. System będzie budowany przez kraje uczestniczące w projekcie według jednolitego standardu.