Strona Główna > Produkty> Wózek kolejowy GEDO CE

GEDO CE – mobilny system pomiaru szlaków kolejowych

Kompletne rozwiązanie pomiarowe
Kolej jest w dzisiejszych czasach istotną częścią infrastruktury. Dowodem na to są liczne inwestycje związane z budową nowych torów lub modernizacją tych istniejących. Nieodłączną częścią wszelkich inwestycji jest pomiar szlaków kolejowych w celu uzupełnienia lub stworzenia nowych planów. System GEDO pozwala na kompletny pomiar geometrii torów kolejowych. Oprócz pozycji torów, system zapisuje również ich rozstaw oraz przechyłkę. Otrzymujemy zatem komplet niezbędnych informacji podbicia i nasuwania toru.

 • Liczy się każdy milimetr
 • Pomiar skrajni
 • Elastyczna technologia
 • Jeden system – wiele zalet
 • Różnorodność metod pomiarowych
 • Przygotowanie danych – szybko i łatwo
 • Ciągły przepływ danych

Wózek pomiarowy GEDO Vorsys

Liczy się każdy milimetr
W pomiarze ciągłym każdy parametr zapisywany jest w ruchu. Dzięki temu można szybko mierzyć długie dystanse bez wstrzymywania ruchu.

Pomiar skrajni
Dalmierz zainstalowany na wózku GEDO CE pozwala na pomiar pojedynczych punktów skrajni. Pomiar odległości do znaków, słupów czy sygnalizacji świetlnej w trakcie zapisywania informacji o torze pozwala uniknąć nadmiaru zbędnych danych.

Elastyczna technologia
Różne projekty wymagają różnych metod pomiaru. Używając jednego lub dwóch tachimetrów, a nawet odbiornika GNSS – system GEDO wykona każde, najbardziej wymagające nawet zadanie. W związku z tym jeden system, w zależności od potrzeb, może wykonać różne zadania. Od dokładności poniżej milimetra dla kolei szybkich prędkości, przez milimetrowe dokładności torów na podkładach, aż po dokumentacje o precyzji centymetra. Elastyczność wózka pomiarowego systemu GEDO CE pozwala na łatwe dostosowanie go w terenie do każdej pracy.

Jeden system – wiele zalet
Podstawą systemu pomiarowego GEDO CE jest wózek pomiarowy. Ta perfekcyjnie zaprojektowania technologia oferuje całą gamę zalet:

 • •niewielka waga
 • •wózki nie są złożone z wielu składanych modułów
 • •od razu gotowe do pracy
 • •system jest całkowicie bezprzewodowy
 • •dostarcza pewnych i precyzyjnych danych
 • •wyposażony w najnowsze zdobycze techniki: tachimetr Trimble S8
 • •odporny, wytrzymały, niezawodny, dokładny
 • •jeden zestaw baterii wystarcza na 24 godziny

Różnorodność metod pomiarowych
Wózek pomiarowy GEDO CE może być wyposażony w różne instrumenty pomiarowe w zależności od wykonywanych prac:

 • •Dalmierz do profili. Pomiar skrajni może być wykonywany w tym samym czasie co zapis informacji o torze. Daje to dużą oszczędność czasu. Pozwala na określenie odległości przyjętego taboru od skrajni.
 • •Odbiornik GNSS. Wózek pomiarowy może być wyposażony w odbiornik GNSS do pomiaru torów. Jest to dobra alternatywa, gdy nie ma zastabilizowanej osnowy.
 • •Wózek tachimetru. Połączenie klasycznego wózka oraz nowoczesnego tachimetru pozwala na osiąganie bardzo precyzyjnych, a jednocześnie szybkich pomiarów.


Przygotowanie danych – szybko i łatwo Jedno oprogramowanie obsługuje cały system.

 • • import i eksport danych projektowych
 • • sprawdzanie geometrii toru
 • • synchronizacja danych z kontrolerem polowym
 • • dane bezpośrednio dla podbijarki
 • • transformacje współrzędnych

Ciągły przepływ danych
Najważniejszym produktem zawsze są dane – zarówno przed, w trakcie, jaki i po pomiarze. Gwarantujemy łatwe przetwarzanie danych oraz ich bezpieczeństwo w trakcie pracy z programem GEDO CE. Cały proces rozpoczyna się od projektu szlaku kolejowego. Import danych cyfrowych jest normalną funkcją programu. System jest jednocześnie gotowy na wprowadzanie danych z papierowych wersji projektu. Dane mogą być wprowadzane także w terenie do kontrolera polowego Trimble TSC2.

Produkt*: